Rejestracja Abonenta
Skorzystaj z naszych usług, zarejestruj się tutaj.

 

 
     
Rejestracja Domeny
Aby zarejestrować nową domenę wejdź tutaj.

 

 
     
Transfer domeny
Aby dokonać transferu swojej domeny wejdź tutaj.

 

 
strona główna

 

   Przetransferuj swoje domeny do nas, a obniżymy Twoje koszty o ponad 50%.

Jeżeli istniejesz już w Internecie i odnosisz korzyści dzięki obecności w sieci, czas najwyższy byś pomyślał o zmniejszeniu kosztów utrzymywania swojego adresu internetowego. Do niedawna takich możliwości nie było. Ceny polskich adresów internetowych utrzymywanych przez naszego narodowego operatora były wywindowane do kuriozalnego poziomu, przewyższającego ceny domen światowych 4-5 krotnie.

Transfer domeny to przeniesienie domeny od danego rejestratora (np. NASK) do innego rejestratora. Możesz tego dokonać w każdej chwili przed wygaśnięciem jej terminu ważności (w przypadku uregulowanych wszystkich płatności na rzecz obecnego rejestratora). Po pomyślnym przeprowadzeniu transferu wszystkie czynności związane z obsługą domeny będą należały do nowego rejestratora - zmiany delegacji domeny, zmiany danych właścicieli domeny.

Aby dokonać transferu domeny do naszej firmy należy:

1. Zarejestrować się w dziale Rejestracja Abonenta lub wejść do Strefy Abonenta .

2. W swoim panelu administracyjnym w dziale transfer wypełnić formularz "Dodaj domeny" wpisując po przecinku transferowane domeny do formularza.

3. Zależnie od tego czy transferowane domeny przenosimy z NASK czy od innego partnera NASK należy:

a) transfer z NASK.
W swoim panelu administracyjnym w dziale transfer pod linkiem "Transferuj domeny z NASK" znajdą Państwo listę zgłoszonych domen. Naciśnięcie przycisku na pokazanym formularzu rozpocznie procedurę transferu i zgłosi domeny do NASK w formie elektronicznej. Procedura transferu z NASK wymaga zgłoszenia go w formie papierowej i w tym celu należy wydrukować przygotowany wniosek i wysłać go do NASK tego samego dnia. Pozostałe czynności dotyczące transferu dokonywane są przez NASK oraz naszą firmę, domeny po przetransferowaniu będą widoczne w panelu administracyjnym wśród domen zarejestrowanych.

b) transfer od partnerów NASK.
W swoim panelu administracyjnym w dziale transfer pod linkiem "Transferuj domeny od partnerów NASK" znajduje się tabela z listą transferowanych domen oraz miejscem na wpisanie kodów (authinfo) dla każdej domeny. Kody takie należy uzyskać od odpowiedniego rejestratora ich wydanie powinno być niezwłoczne. Otrzymane hasła należy wpisać do odpowiednich pól, na tym kończy się procedura transferu, domeny po przetransferowaniu będą widoczne w panelu administracyjnym wśród domen zarejestrowanych.

Kto powinien podpisać się na formularzu transferu z NASK i jakie dokumenty firmy należy doręczyć NASK?

Poniżej znajduje się lista z uwzględnieniem wymaganych podpisów oraz dokumentów firmy.

1) Jeżeli Abonentem domeny jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

- Podpis Abonenta domeny, lub w przypadku działania Pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa.

2) Jeżeli Abonentem domeny jest spółka cywilna:

- podpisy wszystkich Wspólników spółki cywilnej i umowa spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentacji spółki) - w przypadku działania przez Pełnomocnika spółki, dokument Pełnomocnictwa.

3) Jeżeli Abonentem domeny jest spółka handlowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna):

- Podpis osoby lub osób umocowanych do reprezentowania spółki oraz kopia aktualnego wypisu z KRS.

Procedura Transferu jest bezpłatna!!!

Płatność za następny okres abonamentowy odbywa sie w terminach zgodnych z naturalnymi datami wygaśnięcia domeny ustalonymi przy pierwszej rejestracji. Ceny według standartowego cennika.

  
      
Copyright 2005, PROMEDES   
Bilety lotnicze   |   Kredyty   |